Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania
Wskaźnik WP,c

Rada Nadzorcza

Na mocy Uchwały Nr  278/03/21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 marca 2021 roku ustalono trzyosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodniczący - Pan Tadeusz Marciniak 
(powołany na mocy Uchwały Nr 359/03/24 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 05 lutego 2024 roku)

Członek  - Pani Ilona Podwysocka 
(powołana na mocy Uchwały Nr 359/03/24 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 05 lutego 2024 roku)

Członek  - Pan Piotr Grodecki
(powołany na mocy Uchwały Nr 359/03/24 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 05 lutego 2024 roku)

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41