Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania
Wskaźnik WP,c

Zarząd Spółki

Na mocy Uchwały Nr 239/01/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 07 lutego 2019 roku ustalono czteroosobowy skład Zarządu Spółki:

 

Prezes Zarządu - Pan Tomasz Szczegielniak
(powołany na mocy Uchwały Nr 299/13/21 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 lipca 2021 roku)

 

Członek Zarządu - Pani Renata Budziarek
(powołana na mocy Uchwały Nr 359/11/24 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 maja 2024 roku)

 

Członek Zarządu - Pan Sławomir Sokołowski
(powołany na mocy Uchwały Nr 312/01/22 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 lutego 2022 roku)

 

Członek Zarządu - Pan Adam Johan
(powołany na mocy Uchwały Nr 308/22/21 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 grudnia 2021 roku)

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41